Tốc độ của cá mập trắng lớn trên biển thực sự kinh hoàng

TULAR:
Ngay cả một Douluo có tiêu đề cũng không dám nói rằng anh ta có thể cạnh tranh với một đội quân hàng triệu người

Ngay cả một hành động nhỏ như vậy cũng khiến trái tim Đường San nóng lên

TULAR:
Ngay cả Title Douluo cũng không thể nói cô ấy có bao nhiêu sức mạnh linh hồn

Ánh sáng mờ dường như đang dần hồi phục

TULAR:
Mục tiêu trực tiếp ở phía sau linh hồn phụ trợ Ruyi Pan

Ngay cả một tạo tác mạnh mẽ như Seagod Trident cũng không thể xuyên qua cơ thể của Tianxiang Huyanzhen.

TULAR:
Cho dù là chuyển trở lại trạng thái tốt nhất, Hải Thần Đường San

Thậm chí với khả năng dịch chuyển tức thời

TULAR:
Ngay cả khi anh ấy là người trẻ tuổi đầu tiên có tên Douluo ở đại lục